image
Инфраструктура
 
Строителство
 
За нас
 
  Строителство image
image  Блок 251-ж.к. „Младост-2”–РЗП 1733 кв.м. Построен - март 2000
image  Блок 252-ж.к. „Младост-2”–РЗП 2351 кв.м. Построен-февруари 2001
image  Блок 253-ж.к. „Младост-2”–РЗП 3428 кв.м. Построен-юни 2002
image  Блок 244-ж.к. „Младост-2”–РЗП 2572 кв.м. Построен-юли 2003
image  Блок 242Б-жк. „Младост-2”-РЗП 3319 кв.м. Построен-април 2004
image  Блок 242В-ж.к. „Младост-2”-РЗП 2700 кв.м. Построен-април 2005
image  Блок 257-ж.к. „Младост-2”-РЗП 1392 кв.м. Построен-юни 2005
image  Блок 516-ж.к. „Младост-1А”-РЗП 2422 кв.м. Построен-октомври 2005
image  Блок 517-ж.к. „Младост-1А”-РЗП 2807 кв.м. Построен-октомври 2005
image  Блок 518-ж.к. „Младост-1А”-РЗП 3002 кв.м. Построен-юни 2006
image  Блок 519-ж.к. „Младост-1А”-РЗП 2672 кв.м. Построен-юни 2006
image  Блок-ул. „Гребенец” 8, ж.к. „Бели брези”-РЗП 1643 кв.м. Построен-септември 2006
image  Блок 255-ж.к. „Младост-2”-РЗП 1392 кв.м. Построен-декември 2006
image  Блок 242Г-ж.к. „Младост-2”-РЗП 2595 кв.м. Построен-август 2007
image  Блок на бул. “Сливница” 90-РЗП 4398 кв.м. Построен-януари 2008
image  Блок на бул. "Мадрид” 48-РЗП 1815 кв.м. Построен-май 2008
image  Блок 610Б-ж.к. „Люлин-6”-РЗП 5444 кв.м. Построен-септември 2008
image  Блок 245-ж.к. „Младост-2”-РЗП 3639 кв.м. Построен-януари 2009
image  Блок 292-ж.к. „Младост-2”-РЗП 4567 кв.м. Построен-май 2009
image  Блок на ул. "Майстор Манол" 3-РЗП 2835 кв.м. Построен-март 2010
image  Блок 423-ж.к. "Дружба-2"-РЗП 8783 кв.м.-Построен-юли 2010
image  Строителство на инсталация за дехидратация на етилов алкохол в Завод за производство на етанол "Алмагест" АД, с. Веринско, община Ихтиман - май 2011
image  Блок 469А-ж.к. "Младост-4"-РЗП 11160 кв.м.-Построен-юни 2012
image  Строителство на открит склад за безводен етанол и етилов алкохол към Завод за производство на етанол "Алмагест" АД, с. Веринско, община Ихтиман - септември 2012
image  Блок на ул. "Искърски пролом" 4, ж.к. "Бели брези"-РЗП 1284 кв.м.-Построен-март 2013
image  СМР по промяна предназначението на складови помещения в ателиета, с прилежащи към тях кабинети на бул. "България" 79, район "Триадица", гр. София - юли 2013.
image  Пречиствателна станция с наземни и подземни резервоари, техническо отделение и подпорна стена към Завод за производство на етанол "Алмагест" АД - октомври 2013
image  Блок 563-ж.к. "Младост-1А"-РЗП 4570 кв.м.-Построен-април 2014
image  Пристройка към Парокотелна централа за техническо помещение за паров котел на биогаз в Завод за производство на етанол "Алмагест" АД, с. Веринско, община Ихтиман - септември 2014
image  Новостроящ се блок в ж.к. "Младост-4"-РЗП 8128 кв.м. Пусков срок-декември 2015
image  Еднофамилна сграда във вилна зона "Бистрица", район "Панчарево" - сградата е в етап на изпълнение със завършен груб строеж и с пусков срок декември 2016
Построеното от нас

От 1999 до сега „НИК-Инженеринг” е построил 26 жилищни сгради, 1 хотел, 4 къщи и други по-малки обекти.

Дългогодишният опит в управление на строителството и разумната финансова политика на дружеството осигуряват успешното изпълнение на поетите към клиентите ангажименти.

Дружеството поддържа стабилен екип от строители с висока квалификация. Извършва се постоянен вътрешен контрол.

Дружеството старателно избира своите търговски партньори-доставчици. Работи се само с доставчици, които изпълняват нормативните изисквания за деклариране съответствието на техните продукти, съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (обн. ДВ, бр. 93/2000 г.). Това е гаранция за безопасност на изгражданите обекти и за прилагането на българските и европейските стандарти, хармонизирани с посочената наредба.

Основните ни предимства са:

  • Коректност при изпълнението, достъпни цени, кратки срокове;
  • Стабилни финанси, осигуряващи успешно изпълнение на проектите;
  • Стриктно спазване на договорените срокове;
  • Реален, независим строителен надзор;
  • Довършителни работи на жилищата, според желанията на клиентите за вътрешно разпределение;
  • Трайни ангажименти към инфраструктурата около обектите.